Omakohtaiset kokemukset tarinankerronnan moottorina

Omakohtaiset kokemukset tarinankerronnan moottorina

Tarinankerronta on voimakas työkalu, joka herättää tunteita, inspiroi, vaikuttaa, opettaa ja yhdistää ihmisiä. Omakohtaisten tarinoiden jakamista hyödynnetään laajasti eri markkinoilla ja työelämässä – onhan kyseessä tehokas tapa viestiä ja vaikuttaa. Kanavana on tavallisimmin mainos, uutiskirje, blogi, podcast tai jokin sosiaalisen median alustoista.

Inspiroivat tarinat herättävät tunteita ja luovat yhteyden kohdeyleisöön, mikä puolestaan lisää tuotteen tai palvelun houkuttelevuutta. Hyviä esimerkkejä tarjoavat muun muassa nettikasinoiden voittotarinat ja vaikuttajamarkkinointi. Lukija samaistuu tarinan päähenkilöön, ja pyrkii teoillaan olemaan hieman hänen kaltaisensa. 

Tositapahtumiin perustuvat tarinat inspiroivat ja innostavat 

Hyvien tarinoiden on todettu auttavan ihmisiä ymmärtämään, samaistumaan ja muistamaan asioita paremmin. Huonotkin kertomukset jäävät ihmismuistiin, mutta kummittelemaan. Epäonnistuneet tarinat voivat pahimmillaan laskea yrityksen, tuotteen tai palvelun arvoa kuluttajien silmissä. 

Olemme koonneet alle muutamia erilaisia tarinankerrontatyylejä, joissa omakohtaisia kokemuksia on helppo käyttää viestin vahvistamiseen. Ota vinkit talteen!

Elämäntarinat käsittelevät merkityksellisiä aiheita

Jokaisella meistä on oma ainutlaatuinen tarina elämästämme. Jakamalla omia kokemuksia, haasteita ja voittoja voimme inspiroida muita. 

Kiinnostava omaelämäntarina on sellainen, joka herättää tunteita ja resonoi yleisön kanssa. Se voi saada aikaan naurua, itkua, innostusta, empatiaa tai jotakin muuta. Kaikenlaiset tunteet auttavat yleisöä eläytymään tarinaan ja luovat voimakkaan siteen tarinan päähenkilön ja yleisön välille.

Kerrottu tarina voi olla inspiroiva, rohkaiseva, jännittävä tai koskettava. Se ei kuitenkaan kaunistele tai peittele vaikeuksia tai haasteita, vaan kertoo niistä avoimesti ja rehellisesti. Rehellisyys auttaa yleisöä samaistumaan tarinaan ja tuntemaan tarinan päähenkilön tunteet ja kokemukset entistä vahvemmin. 

Aiheeltaan tarina voi käsitellä esimerkiksi henkilökohtaista kasvua, unelmien tavoittelua tai vaikeuksien voittamista. Tärkeää on, että omakohtainen kertomus sisältää konflikteja ja käännekohtia, jotka pitävät tarinan mielenkiintoisena ja jännittävänä. 

Konfliktit voivat olla: 

  • sisäisiä (esim. henkilökohtaiset haasteet ja ristiriidat) tai 
  • ulkoisia (esim. vaikeudet, vastoinkäymiset). 

Käännekohdat luovat tarinaan jännitettä ja yllätyksellisyyttä. Ihanteellisimmassa tilanteessa kertojan henkilökohtainen kasvu ja muutos inspiroi yleisöä ja saa heidät tarttumaan haluttuun toimeen.

Työelämän tarinat opettavat ja varoittavat 

Omakohtaiset tarinat sopivat hyvin myös työelämään. Ne välittävät visioita ja tavoitteita, oppimiskokemuksia, johtamisperiaatteita ja yrityksen arvoja. Kannustava tarina auttaa henkilökuntaa työskentelemään tehokkaammin, vakuuttaa ja motivoi kuulijoita.

Tarinallinen kerrontamuoto on myös lempeä tapa ratkaista ongelmia ja kohdata konflikteja tai vastoinkäymisiä. Samalla tarinankerronta auttaa organisaatioita viestimään tehokkaasti sisäisesti. Käyttämällä tarinoita esimerkiksi muutosten tai onnistumisten kertomiseen, voidaan luoda yhteinen ymmärrys ja sitouttaa työntekijöitä organisaation sisällä.

Etenkin itse eletyt tarinat haastavista työtilanteista antavat arvokkaita oppitunteja. Ne näyttävät miten vastata vaikeisiin tilanteisiin, löytää ratkaisuja ongelmiin ja kehittää kestäviä työelämätaitoja.

Positiiviset tarinat menestyksestä ja onnistumisesta kannustavat muita työntekijöitä tavoittelemaan omia päämääriään ja asettamaan itselleen korkeita tavoitteita. Muiden kokemuksista voidaan myös poimia hyödyllisiä käytännönvinkkejä eri työvaiheisiin ja saada oivalluksia siitä, miten saavuttaa menestystä omalla urallaan.

Työelämän tarinat voivat:

  • kuvata hyviä ja huonoja esimerkkejä johtamisesta, tiimityöstä ja vuorovaikutuksesta.
  • opettaa, miten sopeutua muutokseen ja käsitellä epävarmuutta.
  • käsitellä eettisiä kysymyksiä ja valintoja työympäristössä.

Omakohtaisten tarinoiden tavoitteena on herättää keskustelua ja pohdintaa, kehittämään johtamistaitoja ja antaa ideoita parempaan työyhteisön rakentamiseen. Ne kertovat, miten toimia oikein erilaisissa tilanteissa ja pitää kiinni omista arvoista työelämässä.

Bränditarinat kertovat yrityksen arvoista

Yhdessä markkinointiviestinnän kanssa tarinankerronta auttaa yrityksiä sisältä ja ulkoa. Hyvät bränditarinat kertovat yrityksen arvoista, tavoitteista ja historiasta, mikä luo tunnesiteen asiakkaisiin ja auttaa parhaita sivustoja erottumaan kilpailijoistaan. 

Tarinat brändistä ovat helppo, mutta samalla tehokas tapa välittää yrityksen visiota ja identiteettiä kuluttajille. Ne luovat luottamusta ja kasvattavat uskollisuutta brändiä kohtaan.

Kiinnostava bränditarina voi esimerkiksi:

  • kertoa yrityksen perustamisesta ja sen taustasta. Tarina esittelee yhtiön perustajan tai perustajat, ja kuvailee heidän motiivejaan ja intohimoaan yritystoiminnan takana.
  • painottaa yrityksen arvoja ja missiota. Tarina valottaa, miten yritys pyrkii vaikuttamaan positiivisesti maailmaan tai ratkaisemaan tietyn ongelman.
  • sisältää asiakkaiden tarinoita ja kokemuksia, ja kuvailla miten yritys on tehnyt merkityksellisen eron asiakkaiden elämässä tai muuten ratkaissut heidän ongelmiaan.
  • kertoa, miten tuote on kehitetty, ja korostaa sen ainutlaatuisuutta.
  • tuoda esiin yrityksen yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta esimerkiksi luonnonsuojelun, kestävän kehityksen, vapaaehtoistyön tai hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa tehdyn yhteistyön kautta.

Lisäksi hyvin kerrotut tarinat houkuttelevat myös potentiaalisia työntekijöitä ja auttavat organisaatiota erottumaan työnantajamarkkinoilla. Rekrytointiprosessi helpottuu ja nopeutuu. 

Matkatarinat jakavat tietoa ja jännittäviä kohtaamisia

Omakohtaiset matkakokemukset ovat täynnä jännittäviä seikkailuja, kohtaamisia ja oivalluksia. Jakamalla matkatarinoita voimme herättää mielenkiintoa eri kulttuureja kohtaan, antaa vinkkejä matkustamiseen tai tuoda esiin muita tarinoita matkan varrelta, jotka ovat avartaneet omaa maailmankuvaamme. 

Hyvä matkatarina on kiehtova, inspiroiva ja herättää lukijan mielenkiinnon matkakohdetta kohtaan. Kertomus kuvaa elävästi matkatunnelmaa, kuvailee paikkoja yksityiskohtaisesti ja tuo lukijan mukaan matkalle. Visuaalinen kielenkäyttö on pääroolissa, ja maisemia, värejä ja muotoja, kuvataan kiehtovasti. 

Lukukokemus tarjoaa paitsi näkymiä upeisiin maisemiin, myös syvemmän ymmärryksen kohteen kulttuurista ja paikallisten ihmisten elämästä. Se kertoo tarinoita paikallisista tavoista, perinteistä ja historiasta, ja avaa lukijalle uusia näkökulmia.

Yllätyksellisyys ja odottamattomat käänteet pitävät tarinan mielenkiintoisena ja herättävät lukijan uteliaisuuden. Esimerkiksi kirjailija-kustantaja-radiotoimittaja Juha Vuorinen on ottanut genren erinomaisesti haltuun teoksissaan ”Ennenkuulumaton matkapäiväkirja”, ”Maltan mieleni”, ”Marpellan miljartööri-iskä” ja ”After-Sun – sinun perääsi”. 

Mieleenpainuva tarina on selkeä ja ottaa kohderyhmän huomioon

Seuraavan kerran, kun kuulet tai luet tarinan, joka vetää sinua puoleensa kuin magneetti, anna itsesi uppoutua siihen täysin. 

Omakohtaisten kertomusten jakamista varten ei tarvitse olla kirjailijoita, näyttelijöitä, puhujia, elokuvantekijöitä, vaan ihan tavallisia ihmisiä jakamassa otteita arkielämästään. Keskity tarinan ytimeen ja valitse olennaiset tapahtumat, henkilöt ja viestin kannalta tärkeät elementit. Luo sitten oma tarinasi, joka puhuttelee kohderyhmääsi ja tarjoaa kuulijoillesi jotain arvokasta.

Muista, että jokaisen tarinan tulee olla ainutlaatuinen ja heijastaa omaa ääntäsi ja persoonallisuuttasi. Kokeile rohkeasti erilaisia lähestymistapoja ja löydä oma tapasi kertoa mieleenpainuvia tarinoita. Lopeta tarina vahvaan viestiin tai oivallukseen, joka jää kuulijan tai lukijan mieleen. Hyvä lopetus voi vahvistaa tarinan vaikutusta ja jättää pysyvän jäljen.

Vastaa