Säännöt

Hämeen Suuri Tarinakilpailu

SÄÄNNÖT

Tarinakilpailun säännöt

Tarinakilpailussa on kolme kategoriaa, lapset (1-6. luokat), nuoret (7-9. luokat) ja aikuiset.

Tarinakilpailun tarina voi olla kirjoitetussa muodossa, äänite tai video. Tarina voi olla myös piirustus, joka toimitetaan valokuvana ja kirjoitus voi sisältää myös kuvia.

Osallistu omalla tarinalla kilpailuun ja voit voittaa huikeita kilpailun yhteistyökumppaneiden palkintoja! Huomioithan kilpailun säännöt tarinaa tehdessäsi.

Lue alla olevat säännöt ennen osallistumista.

Ohjeet lyhyesti

Tarina voi olla useassa eri muodossa: kirjoitus (max 4000 merkkiä, kirjoitus voi sisältää kuvia), äänite (max 120 sekuntia), video (max 120 sekuntia) tai kuva. Otathan huomioon kilpailun säännöt.

Tarinan tulee sijoittua Kanta-Hämeen maakuntaan, ja tarinaan lisätään sijainti ilmoittautuessa. Osallistumisaika on 7.11.-16.12.2018 ja voittaja julkaistaan 19.1.2019. Kilpailuun voi osallistua useammalla tarinalla.

Kilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK), Älykkäät Palvelut tutkimusyksikkö (myöhemmin ”järjestäjä”). Hallinnollisesti kilpailu on osa VIKKE –hanketta.


Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK), Älykkäät Palvelut tutkimusyksikkö
VIKKE -hanke
Y-tunnus: 2617489-3
Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna
Outi Mertamo
outi.mertamo@hamk.fi
+ 358 (0)50 351 5799

Kilpailuun osallistujan katsotaan tarkoittavan henkilöä, joka osallistuu kilpailuun vapaasta tahdostaan näiden sääntöjen mukaisesti. Hänestä puhutaan myöhemmin ”osallistuja”. Voittajalla (myöhemmin ”voittaja”) tarkoitetaan näitä edellä mainittuja osallistujia.


2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus
Kilpailun osallistumisaika on 7.11. – 16.12.2018. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien niiden yritysten työntekijät tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on kilpailun järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Kilpailussa on kolme osallistumiskategoriaa. Lapset (1-6. luokat), nuoret (7-9. luokat) ja aikuiset.

Kilpailuun voi osallistua yksittäisenä henkilönä tai ryhmänä.


3. Osallistumisohjeet
Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Osallistuja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta.

Kilpailuun osallistuminen:

• Suunnittele tarina, jolla haluat osallistua kisaan
• Tarina voi olla useassa eri muodossa:
   o Kirjoitus, max. 4 000 merkkiä (kirjoitus voi sisältää kuvia)
   o Äänite, max. 120 sekuntia
   o Video, max. 120 sekuntia
   o Kuva
   HUOM! Otathan huomioon kilpailun muut säännöt ja tekijänoikeusseikat myöhemmistä kohdista.

• Tarinan tulee sijoittua Kanta-Hämeen maakuntaan. Tarinaan lisätään sijainti, osallistumislomakkeella.
• Tarinan (tekstiin, kuvaan, videoon, äänitiedostoon) tuIee olla osallistujan oma tuotos.
• Osallistumalla annat Hämeen Ammattikorkeakoululle luvan julkaista tarinasi eri viestintäkanavissa, sekä medioissa, digitaalisissa ja painetuissa. Lisäksi annat luvan välittää tarinan eri medioille, jotka voivat puolestaan julkaista omissa kanavissa, digitaalisissa ja painetuissa.
• Syötä tarinasi tarinakilpailu.fi sivuston osallistumislomakkeella.

Osallistumisaika on 7.11. – 16.12.2018. Kilpailuun saa osallistua useammalla tarinalla.

Kilpailuun ei voi osallistua muilla tavoilla kuin syöttämällä tarina osallistumislomakkeella. Virheellisiä, puutteellisia tai myöhästyneitä osallistumisia ei oteta huomioon. Sama kilpailija voi osallistua kilpailuun useammalla tarinalla. Osallistuja vakuuttaa tarinan lähettämällä, että on lukenut kilpailusäännöt ja hyväksynyt ne. Kilpailuun osallistuja myös sitoutuu noudattamaan sääntöjä.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että on itse kirjoittanut tarinan tekstin, äänittänyt äänitteen, ottanut valokuvan tai kuvannut videon ja omistaa täydet tekijänoikeudet. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että tarina, äänite, kuva tai video ja sen hyödyntäminen eivät loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Kuvissa ja videoissa esiintyviltä henkilöiltä tulee olla suostumus aineiston julkaisemiseen ja käyttämiseen kilpailuaineistona ennen tarinan ilmoittamista kilpailuun. Suostumus toimitetaan kirjallisena kilpailun järjestäjälle ja kilpailu videot ja kuvat julkaistaan vasta kun suostumus on toimitettu (lomake verkkosivuilla). Alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajan lupa kuva-/videoaineiston julkaisemiseen ja sen käyttämiseen. Videoilla saa käyttää ainoastaan musiikkia, joka on tekijänoikeusvapaata. Mikäli kirjoitetussa tekstissä henkilö on tunnistettavissa, tulee henkilön nimen julkaisuun olla lupa. Kirjoitettu teksti voi olla ennestään tuttu, joka on kirjoitettu uuteen muotoon jota ei ole aiemmin julkaistu.

Kilpailun äänien keräämiseen ei ole luvallista käyttää äänestäjiä haalivia sivustoja kuten ”Get online votes”:ia tai vastaavaa. Mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai hyvän tavan vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai tykkäysten muuttamiseksi. Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa kilpailusta asiattomaksi, sääntöjen, hyvän maun tai lainvastaiseksi katsomaansa aineistoa.

Osallistuja voi milloin tahansa peruuttaa osallistumisensa, ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään. Kilpailuun toimitettu aineisto on kuitenkin kilpailun järjestäjän käytettävissä taltiointia ja myöhempää käyttöä varten, myöhemmin mainittujen sääntöjen mukaisesti, vaikka tarina ei olisikaan mukana kilpailussa.

Järjestäjä julkaisee kilpailuun mukaan toimitetut tarinat kilpailun verkkosivuilla, siinä järjestyksessä, kun tarinoita on toimitettu. Ennen tarinoiden julkaisua järjestäjä käy läpi tarinat ja tarkistaa että ne ovat sääntöjen mukaisia. Järjestäjä pidättää täydet oikeudet olla julkaisematta tarinoita, mikäli ne ovat sääntöjen, lakien tai hyvien tapojen vastaisia.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.


4. Palkinnot
Palkinnot on määritelty näiden kilpailusääntöjen yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan. Palkinnot on luovutettu järjestäjälle yhteistyökumppaneiden toimesta. Kilpailun järjestäjä ei vastaa palkinnon toteutumisesta tai epäkohdista yhteistyökumppanin tuottamassa palvelussa.


Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Jokaiselle kategorialle on omat palkinnot.

Kilpailun palkintona on:

Koululuokat/-ryhmät: (palkinto on koko voittajaryhmälle tai –luokalle)
• Suomen Lasimuseo –opastettu kierros
• Hämeen linna – Kirjurin paja
• Seikkailupäivän Flowpark Ahvenistolla. Palkinto ei sisällä kiipeilyhanskoja.
• Scandic Aulanko, vapaa valintaisesti kylpylä tai keilaus luokalle.
• Hämeenlinnan kaupunki valitsee Hämeenlinnan tarinoista erikseen voittajan, joiden tarinoista tehdään katutaideteos. Valinnan tekee erillinen raati.

Aikuiset:
• Hämeen linna – Kolot ja kolkat-kierros
• Iloranta – kahden hengen, kahden vuorokauden täysihoitoloma
• Matin ja Maija Majatalo – yksi yö kahden hengen huoneessa, Tarinoita täynnä olevassa, 95-vuotiaassa Majatalossa, historiallisen Eteläkadun varrella. Lahjakortti on voimassa 30.4.2019 saakka.
• Petäys Resort – Rantasaunailta (max 10 hlöä)

Kilpailun voittaja voi kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa tai osaa siitä.


5. Äänestäminen

Äänestää voi 13.1.2019 asti. Annat äänesi tykkäämällä tarinoista tarinakilpailun verkkosivuilla.6. Voittajien valitseminen ja ajankohta
Kilpailun voittaja jokaisessa kilpailukategoriassa on eniten tykkäyksiä kerännyt tarina. Jokaisesta kategoriasta valitaan omat voittajat. Voittajat katsotaan äänestysajan päättymisen jälkeen ja julkaistaan 19.1.2019.


Voittajia valitaan yhtä monta kuin on palkintoja jaossa kyseiselle kategorialle.


7. Voittajille ilmoittaminen
Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli kilpailun voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa (7 vuorokautta), on kilpailun järjestäjällä oikeus valita tilalle toinen voittaja.


Voittajat julkaistaan 19.1.2019.


8. Voittajan nimen julkaiseminen
Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan tarinan, nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden omilla verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja muussa mahdollisessa markkinointimateriaalissa. Julkaisu tapahtuu kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.


Osallistujien henkilötietoja käsitellään vain kilpailun järjestämiseen ja palvelun tuottamiseen liittyviin tarkoituksiin henkilötietolain säännösten mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä, kilpailutarinaa tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

Järjestäjä käyttää osallistujien antamia yhteys- ja muita henkilötietoja vain kampanjan järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin eikä käytä tai luovuta henkilötietoja suoramarkkinointi- tai muita tarkoituksia varten ilman suostumusta.


9. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut
Kilpailuun osallistujat vapauttavat kilpailun järjestäjän sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.


Kilpailun järjestäjä ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joiden väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä. Palkinnon voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän ja kilpailun tarjoajan myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Voittajan velvollisuus on vastatta palkinnon vastanottamiseen ja toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista muista kustannuksista. Voittajan velvollisuus on ilmoittaa verottajalle saamansa palkinto ja sen arvo verotuksessaan verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Järjestäjä vastaa vuosi-ilmoituksessaan yli 100 €:n palkintojen ilmoittamisesta verottajalle omalta osaltaan.

Tunnustuspalkintojen verotus: Vero.fi: Palkintojen verotus


10. Kuvien oikeudet
Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy:lle luovutetaan kuvakisaan osallistuneiden tekstien, kuvien, äänitteiden ja videoiden osalta aineiston käyttöoikeudet tallennuksen, dokumenttien varastoinnin, haun, muokkauksen ja editoinnin, kopioinnin, muuntelun, jatkokäsittelyn, teknisen toteuttamisen, näytteille asettamisen ja julkaisemisen osalta sähköisessä ja muussa materiaalissa. Käyttöoikeus on ajallisesti ja maantieteellisesti rajoittamaton. Alkuperäisellä tekijällä säilyvät oikeudet käyttää aineistoa rajoituksetta.


11. Lisätiedot ja tiedustelut kilpailusta
Hämeen Ammattikorkeakoulu
Outi Mertamo
outi.mertamo@hamk.fi
+ 358 (0)50 351 5799